تعریف شغل

:: تعریف شغل
شغل از نظر لغوی، به معنای به کار واداشتن کسی و آن چه مایه مشغولیت می باشد، است. از طریق اشتغال، فردْ فعالانه در جریان تولید و خدمات مشارکت می کند و پاداشی نقدی یا جنسی دریافت می دارد. کار و شغل، فعالیتی بدنی یا فکری در راه تولید و خدمت است. بنابراین، در تعریف شغل می توان گفت: شغل، یعنی کاری که فرد، مشغول به انجام آن است و به وسیله آن، هم انجام وظیفه می کند و هم امرار معاش می نماید.

منبع : وبلاگ هفته مشاغل تعریف شغل
برچسب ها :

به نام خدا

:: به نام خدا

 بـنـام  آنکــه خورشــیــــد آفــریــــده                                       زمـیــن و مــاه و نــاهـیـد آفریده

 کــنـون من می نویسم شعـر چــنــدی                                    پــــس آنــگه مینــمایم جمع بندی

بود موضوع شعـرم شغـل و پیـشـــه                                       کـه باشد شغل ها هر جا همیــشه

یکی شغـل شریفـش شهر دار اســت                                    یـکی در مدرسه آموزگار اســت

یکی در شـهــر فـرمـا نـدار بـاشــــد                                        یکـی دکتر یــکی بهیــــار باشـــد

نویـسـنـده بـود یـک شـغـل دیـــگـــر                                        نـــویسد متن ها را جـمله از بــر

یکی مـعـمــارو دیـگــر فـیـلم بــردار                                          یـکی هم سر شمار بخـــش آمــار

یکی بـاشـد مهنـدس رشـته اش بـرق                                     که کارش میکند بادیگران فــرق

یکی در مــوســیـقـی دارد مـهــارت                                         یکـی شغلش بود هر جا تجـارت

یکی دیـــگــر پـلـیـس شـهـر بــاشــد                                        یکـــی هم ناخـدای بحــــر باـشـد

منبع : وبلاگ هفته مشاغل به نام خدا
برچسب ها :

نقش مسئولان

:: نقش مسئولان
اسلام، به جامعه، نظام و مدیریت آن توجه می دهد که یکی از وظایف اساسی ایشان، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و مساعد و برابر برای همه افراد جامعه و بنیاد نهادن و اداره یک اقتصاد سالم و توانمند برای رفاه و آبادانی و تأمین نیازهای فردی و اجتماعی است. مقام معظم رهبری درباره مسأله اشتغال فرمودند: «مسأله اشتغال باید مسأله اول کشور و محور تمام سیاست های اجرایی باشد. مسأله ایجاد شغل نباید در حد شعار باقی بماند؛ بلکه این مسأله خط اصلی حرکت مسئولان کشور و دستگاه های اجرایی را مشخص می کند». به نظر می رسد مسئولان و متصدیان امور جوانان، باید با همت خاصی رفع و حل معضل بیکاری را در اولویت کار خود قرار دهند.

منبع : وبلاگ هفته مشاغل نقش مسئولان
برچسب ها : مسأله ,مسئولان

سیمای بیکاران

:: سیمای بیکاران
یکی از اسباب آلودگی و آفت عفاف و پاکدامنی، بیکاری است که در روایات اسلامی از آن به شدت نهی شده است. امام علی علیه السلام فرمود: «خداوند شخص سالم و بیکاری را که نه در پی کار دنیا و نه در پی کار آخرت است، دشمن می دارد». این به دلیل مفاسدی است که بیکاری در پی دارد و اشتغال به کار، چه برای تأمین معاش دنیوی باشد و چه برای ذخیره اخروی، می تواند از آن مفاسد پیش گیری کند. در روایتی دیگر از امام علی علیه السلام آمده است: «بیکار، دنبال کار زشت می رود و دست وی به سوی گناه دراز می شود». بیکاری یکی از بلاهای اجتماعی اقتصادی شناخته شده ای است که به از دست دادن حیثیت و کاهش تولید می انجامد.

منبع : وبلاگ هفته مشاغل سیمای بیکاران
برچسب ها : بیکاری ,علیه السلام

بیکاری معنا ندارد

:: بیکاری معنا ندارد
قرآن در توجه دادن به ارزش و اهمیت کار و تلاش مفید و رشد دهنده، به پیامبر به عنوان نمونه و الگوی کار و تلاش فرمان می دهد که پس از پایان هر کار بزرگ و مهم، تلاش بزرگ دیگری در دستور کار خویش قرار دهد و سخت کوشی مستمر و پی گیر را برنامه زندگی پربار خود سازد. براساس این رهنمون، افراد با ایمان اوقات فراغت ندارند؛ چنان که علی علیه السلام فرمود: «وقت مؤمن، پر است». ناگفته نماند که این بدان معنا نیست که اهل ایمان، وقت تفریح و استراحت ندارند؛ بلکه منظور آن است که شخص مسلمان بر اساس رهنمود شریعت اسلام، هیچ وقت بیکار نیست و برای تمام اوقاتش برنامه دارد که تفریح یکی از آن برنامه هاست.

منبع : وبلاگ هفته مشاغل بیکاری معنا ندارد
برچسب ها : برنامه

تنبلی ممنوع!

:: تنبلی ممنوع!
از امام باقر علیه السلام روایت شده است که: روزی حضرت موسی بن عمران علیه السلام به پیشگاه خدا عرض کرد: پروردگارا! کدام یک از بندگانت در نزد تو مبغوض تر هستند؟ فرمود: «آن کس که در شب مانند مرداری در رختخواب افتاده و در روز عمرش در جامعه به بطالت می گذرد و کار نمی کند و می خواهد از دسترنج دیگران ارتزاق کند». سستی، تنبلی و بی حوصلگی، وقتی به عنوان عادت درآید، حربه ای برای سرکوبی موفقیت فرد است. امام صادق علیه السلام دراین باره می فرماید: «از بی حوصلگی بپرهیز؛ زیرا این دو کلید هر بدی هستند. کسی که سستی و کسالت به خرج دهد. حق را ادا نخواهد کرد و کسی که بی حوصلگی کند، بر کار حقی صبر و شکیبایی نمی کند».

منبع : وبلاگ هفته مشاغل تنبلی ممنوع!
برچسب ها : السلام ,علیه ,علیه السلام

سستی؛ مایه تباهی

:: سستی؛ مایه تباهی
شریعت اسلام، برای تشویق انسان به کار و شغل سودبخش و انسانی در همه میدان ها، پیروان خود را از کم کاری، پرخوابی، تنبلی و کسالت سخت پرهیز می دهد؛ زیرا بیکاری و سستی در انجام کار، یکی از عوامل پیدایش مفاسد اجتماعی است. امام رضا علیه السلام در این باره می فرماید: «در فراهم آوردن روزی خویش کم کاری نکنید؛ زیرا پدران ما در این راه می کوشیدند و با سخت کوشی آن را می جستند». امام کاظم علیه السلام هم فرمود: «به راستی که خداوند بنده ای را که زیاد می خوابد و به دنبال کار نمی رود و بی کار می گردد، دشمن می دارد».

منبع : وبلاگ هفته مشاغل سستی؛ مایه تباهی
برچسب ها : علیه السلام

وسایل بیت المال برای بیت المال

:: وسایل بیت المال برای بیت المال
تقریبا در تمام مشاغل دولتی، فرد شاغل با ابزار و امکانات بیت المال سرو کار دارد. توجه به این نکته که این امکانات باید در همان چارچوبی که در شرح وظایف افراد آمده استفاده شود، امری بدیهی است. اما با این حال متأسفانه عبارت «استفاده اختصاصی ممنوع» نادیده گرفته می شود و بدبینی مردم را به برخی کارمندان مشاغل دولتی پدید می آورد. هنگامی که حضرت امیر علیه السلام حاضر نشد حتی یک شمع را لحظاتی برای امری غیر از امور بیت المال به کار گیرد و از سوی دیگر، زندگی سرمشق دهنده بزرگان و علمای دین را در این زمینه واقعا شگفت انگیز می یابیم، این پرسش عمیق سر بر می آورد که چرا برخی از ما در عمل به آن عاجز می شویم.

منبع : وبلاگ هفته مشاغل وسایل بیت المال برای بیت المال
برچسب ها : المال

وجدان کاری

:: وجدان کاری
وجدان، دستگاهی است که خداوند منّان در انسانها تعبیه کرده تا رعایت حقوق دیگران تضمین شود. این محاسبه و مراقبت شخصی که افراد متعهد در درون خود اعمال می کنند، می تواند کمیت و کیفیت بازدهی کار را همواره حفظ کند. به اهمیت رعایت وجدان کاری و کارکرد آن هنگامی پی می بریم که داشتن آرامش روحی را فقط در گرو به کار بستن باید و نبایدهای وجدانی بدانیم. ناگفته پیداست که در اثر کم کاری، بدکاری و... نیروی وجدان فرد فعّال می شود و با نوعی عذاب وجدانی، آرامش او را مختل می سازد. بدین ترتیب، روشن می شود که احساس آرامش در محیط کار و بیرون از آن، مشروط به رعایت توصیه های مدیر و مافوق درونی است که همان وجدان می باشد.

منبع : وبلاگ هفته مشاغل وجدان کاری
برچسب ها : وجدان ,آرامش ,رعایت ,وجدان کاری